SCRC Pardubice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Akce na dráze

O nás / About us

Pravidla akcí pořádaných klubem SCRC Pardubice na místní autodráze, případně na autodráhách jiných klubů:


1.
Přihlášením do závodu každý z účastníků bere na vědomí, že je na závodech na vlastní nebezpečí a žádný z organizátorů, pořadatelů ani pořádajících klubů nenese odpovědnost za případně vzniklou škodu s tím, že každý odpovídá pouze za škodu, kterou bezprostředně zaviní.

2.
Je zakázáno zasahovat do instalací v prostorech konání závodů, včetně konstrukce autodráhy a její elektrické instalace.

3.
Každý je povinen předcházet škodám a dodržovat právní povinnosti.

4.
Přítomné osoby souhlasí s tím, že se budou řídit pokyny pořadatele, budou dodržovat program akce a nebudou po pořadatelích či pořádajících klubech požadovat žádnou náhradu škody.

5.
Jiné osoby než do závodu řádně přihlášení závodníci mají na závody povolen vstup na vlastní nebezpeční a jsou povinni se pohybovat jen v prostoru určeném pro diváky.

6.
Pořadatelé mohou ze závodu zveřejňovat reportáže. Přihlášením do závodu či příchodem na autodráhu dávají jednotlivé osoby souhlas k zachycení a rozšiřováním podoby člověka, a to jak formou obrazového či zvukového záznamu.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky