SCRC Pardubice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Pravidla

DDM Cup

DDM CUP

DDM CUP je seriál  závodů modelů automobilů na autodráze. Prioritně jde o soutěž žáků. Po skončení jejich závodu proběhne závod seniorů. V kategorii žáků budou vyhlašovány i nejkrásnější karoserie, případně další kategorie.

Stavební pravidla žáci

Karosérie: Papírová karosérie z vystřihovánky nebo vlastní konstrukce. Na karoserii musí být vidět, že se na výrobě podílel závodník (nabarvená firma, pastelkami, nabarvení nemusí být realistické) nebo lexanová karoserie BPA z silného lexanu, nabarvená závodníkem (stačí pomalovat lihovými fixy, nemusí být podstříknuta barvou). Možné typy papírových karoserií pro DDM Cup naleznete zde
KAROSERIE DĚLAJÍ DĚTI, NIKOLIV JEJICH RODIČE !

Kola: Šíře disků a pneumatik neomezena, pneumatiky volné.
Maximální šířka modelu 83 mm.

Podvozky:

1/ Podvozek vlastní výroby, materiál cuprextit , přední kola nemusí být. Podvozek musí být sestaven tak, aby za jízdy nepoškozoval dráhu.

2/ Podvozek kategorie "N-ko" bez úprav. Motor S16D či Falcon bez úprav, přední kola musí být na podvozku použita jako u kategorie "N".

3/ Podvozek pro PR24, VV-01 nebo Honda.
Motor S16D či Falcon bez úprav,


Stavební pravidla senioři

Karosérie: Karoserie z produkce BPA o tloušťce .007 či .010 bez přídavných aerodynamických prvků typu Lola Judd, Lotus, Shadow, Cadillac či Gallardo.

Kola: Šíře disků a pneumatik neomezena, pneumatiky volné

Podvozky:
1/ měřítko 1:24 podvozek "N", Honda, VV-01nebo Champion Turboflex ("závlačka"). Motor Proslot  S16D bez úprav. Přední kola dle pravidel N-Cup, Honda či Gallardo cup. Maximální šířka modelu 83 mm

2/
měřítko 1:24 podvozek PR24 libovolný v kombinaci s motorem Falcon či Retro. Maximální šířka modelu 83 mm

Prioritně jde o soutěž žáků. Dospělí by se měli snažit dětem s nastavením modelů pomoci.

Závod se zásadně jede systémem 4 x 2 minuty ve všech věkových kategoriích.

Na dětských karoseriích musí být vidět, že se na výrobě podílel závodník (nabarvená firma, pastelkami, nabarvení nemusí být realistické). Trvá se na snaze, aby si děti dělaly karoserie samy. Samy znamená samy stříhat, samy lepit, samy barvit. Ne, že vše udělá rodič a dítě karoserii domaluje smajlíka. Při nedodržení tohoto pravidla nebudou karoserie převzaty do soutěže o nejlepší karoserie. Nejedná se o soutěž otců, ale dětí. Opakuji, nejedná se o soutěž otců
, ale dětí.

Papírové karoserie NEJSOU povoleny pro dospělé.

Světlost vzadu alespoň 0,4 (aby nepoškozovalo dráhu), v Pardubicích
světlost vepředu alespoň 0,7 (aby nepoškozovalo dráhu).

Šíře modelů max. 83 mm

Výška zadního křídla max.
42 mm

Motory 16D BEZ ÚPRAV
, případně Hawk, Falcon, Retro.

Není možné mít karoserie s bočními spoilery typu wingcar. Zakázány budou i nepřiměřeně velká zadní křídla či nepřiměřeně vysoké karoserie.

Před každým závodem bude přejímka a auta budou do startu v depu. Stále se akceptuje start více závodníků s jedním modelem, případné změny na autě  budou zkontrolovány. Je až trapné, pokud na takovémto závodě nejsou dodržována základní pravidla.

Veškerá pravidla lze ale změnit bez předchozího upozornění a s okamžitou platností. Smyslem závodů je přivést ke slotracingu co nejvíce dětí a nikoliv zajistit svým potomkům vítězství za každou cenu.

Startovné:


žáci: 20,--

senioři: 50,--

Veškeré vybrané startovné bude použito na nákup cen pro děti. Senioři ceny nedostávají.

Příchodem na přejímku závodu či na start závodu každý projevuje souhlas ve všemi uvedenými pravidly. Odvolání se proti rozhodnutí pořadatelel není přípustné.  

Pořadatelé mohou ze závodu zveřejňovat reportáže. Přihlášením do závodu či  příchodem na autodráhu dávají jednotlivé osoby souhlas k zachycení a rozšiřováním podoby člověka, a to jak formou obrazového či zvukového záznamu.

Přihlášením do závodu či příchodem na autodráhu každý z účastníků bere na vědomí, že je na závodech na  vlastní  nebezpečí a žádný z organizátorů, pořadatelů ani pořádajících klubů nenese  odpovědnost za případně vzniklou škodu s tím, že každý odpovídá pouze za škodu, kterou  bezprostředně  zaviní. Je zakázáno zasahovat do instalací v prostorech konání závodů, včetně  konstrukce autodráhy a její elektrické instalace. Každý je povinen předcházet škodám a  dodržovat právní povinnosti. Přítomné osoby souhlasí s tím, že se budou řídit pokyny  pořadatele, budou dodržovat program akce a nebudou po pořadatelích či pořádajících  klubech požadovat žádnou náhradu škody. Jiné osoby než závodníci mají na závody povolen vstup na  vlastní  nebezpeční a jsou povinni se pohybovat jen v prostoru určeném pro diváky.   

Kdo s pravidly nesouhlasí, ať na naše závody nejezdí.

Základem je se bavit a přivést ke slot racingu co nejvíce nových, zejména mladých, závodníků. Krásné maminky jsou samozřejmě také vítány!
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky