SCRC Pardubice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Standa Páv Polič

Péle Méle / Pell-Mell

Vážení kamarádi, modeláři,
Chtěli bychom Vás informovat o zdravotním stavu a situaci našeho kamaráda Standy Poliče. Jak jistě víte, při mistrovství světa 2014 v Lotyšsku prodělal těžkou mozkovou mrtvici. V současné době probíhá jeho rehabilitace na specializované klinice v Praze. Standa nemůže hýbat pravou polovinou těla a také bylo vážně zasaženo centrum řeči. Přes mírné zlepšení jeho zdravotního stavu je nutné očekávat dlouhodobou léčbu, která bohužel bude velmi nákladná a to zřejmě i po návratu domů.
Z těchto důvodů a po domluvě s jeho dcerou byl na její jméno založen transparentní bankovní účet pro dobrovolné finanční příspěvky. V případě, že nasbírané finance nebudou použity, budou zaslány zpět dárcům.
Jménem Standy Vám děkujeme za jakoukoliv finanční podporu.

Číslo účtu – 2200694712/2010 na jméno Zuzana Syrovátková
Adresa banky - Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1
IBAN – CZ3020100000002200694712
BIC – FIOBCZPPXXX


Dear friends, racers,
We would like to inform you about our friend Stanislav Polič current health situation. As you may know, Stanislav suffered a severe stroke during the 2014 Latvia World Championship. He is currently at specialised healthcare centre in Prague where he is undergoing rehabilitation. He can not move the right handside of his body and also the speech centre on his brain has been seriously affected. Altough he is getting slightly better, it is clear that he needs to undergo a long term treatment. It is expected that this treatment is going to be very expensive during his stay at the medical centre as well as once he will be able to be back home. For these reasons, a transparent bank account in order to collect voluntary financial contributions has been opened with the agreement of his daughter Zuzana Syrovátková (Policova) - she is the bank account´s owner. In case the collected money won’t be used, it will be sent back to donors.
On behalf of Sttanislav we would like to thank you for your financial support.

Account number - 2200694712/2010 in the name Zuzana Syrovátková
Bank Address - Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Prague 1
IBAN - CZ3020100000002200694712
BIC - FIOBCZPPXXX

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky